poljoprivredni klaster "SRP"

U ekonomskom smislu klasteri se mogu definisati kao savremeni model umrežavanja preduzeća, formiranjem lanaca saradnje na osnovu proizvodne kooperacije, prometa i pružanja usluga, u kojima se na fleksibilan način pokreće razvoj malih i srednjih preduzeća.

Klaster se definiše kao geografsku koncentraciju međusobno povezanih preduzeća, specijalizovanih dobavljača, isporučioca usluga, firmi iz srodnih industrija, i sa njima povezanih ustanova, na primer univerziteti, razvojne agencije, udruženja preduzetnika, privredne komore i slično, koje se međusobno nadmeću u poslovanju ali istovremeno i sarađuju.

Glavni razlozi zbog kojih se preduzetnici, preduzeća, kao i poljoprivredni proizvođači odlučuju za klastere jesu utvrđivanje trenutnih tržišnih pozicija, nova tržišta, i lakši prodor na njih, bolji kontakti koji omogućavaju informisanost uz razmjenu iskustva, jačanju veza između kupaca i dobavljača, podizanje nivoa znanja i potrebnih vještina, lakši pristup fondovima podrške, efikasnija upotreba resursa kroz zajedničku upotrebu, i tako dalje. Ovakav model udruživanja je veoma prihvaćen u razvijenim zemljama svijeta i predstavlja temelj njihove konkurentnosti.

Vlada i asocijacije pomažu razvoju klastere kroz uspostavljanje veza, odnosa i dijaloga, tako da između njih nastaju veze između firmi i malih preduzeća, javnog sektora i nevladinih organizacija. Zajedno oni ujednačavaju svoje ciljeve i inicijative, kreiraju kreditne linije, udružuju kapital, uspostavlja se sistem.

U 2019. godini Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske nastavilo je sa aktivnostima na razvoju klastera u poljoprivredi na Sarajevsko- romanijskoj regiji i pripremi biznis planova u okviru perspektivnih lanaca vrijednosti koji imaju potencijal da integrišu male proizvođače i povežu ih s tržištem.

Uloga klastera u poljoprivredi je organizovanje poljoprivredne proizvodnje na određenoj regiji, sinhronizovano planiranje podrške različitih aktera, podrška lideru i proizvođačima, pomoć u pronalasku kooperanata, podrška projektima kroz opštinske Pravilnike i postizanje rasta i razvoja sektora. Funkcionisanje klastera treba da osigura uključivanje proizvođača i unapređenje ambijenta u datom sektoru putem kombinovanja različitih izvora finansiranja, razrade i poboljšanja politika i definisanja mjera za poboljšanje.

Osnovni ciljevi i zadaci Klastera su:

 • Formiranje baze podataka u agro-prehrambenom sektoru
 • Unapređenje prodaje
 • Povećanje obima proizvodnje
 • Poboljšanje kvaliteta proizvoda
 • Jačanje pregovaračke pozicije u kreiranju agrarne politike
 • Transfer znanja na sistemski način
 • Udruživanje sredstava
 • Ruralni razvoj
 • Jačanje kapaciteta članova klastera
 • Udruživanje različitih subjekata kako bi podigli konkurentnost
 • Promocija lokalnih brendova
 • Podizanje svijesti o mogućnostima proizvodnje i iskorištavanju raspoloživih resursa
 • Kreiranje pozitivnog ambijenta za poljoprivrednu proizvodnju
 • Unaređenje i proširivanje postojeće proizvodnje
 • Povezivanje sa tržištem
 • Stimulisanje uključivanja žena i mladih u poljoprivredu

Djelatnosti Klastera su:

 • Prikupljanje informacija o ključnim akterima
 • Istraživanje tržišta
 • Edukacija proizvođača
 • Promocija proizvoda u zemlji i inostranstvu
 • Unapređenje infrastrukture za plasman proizvoda
 • Obuke za pisanje projekata
 • Priprema projektnih aplikacija
 • Brendiranje i standardizacija
 • Aktivnosti zagovaranja za kreiranje agrarnih politika
 • Organizovanje seminara, edukacija…
 • Formiranje sektorskih udruženja
 • Podrška u privlačenju izvora finansiranja
 • Promocija putem društvenih mreža, sajmova, medija, interneta..
 • Druge aktivnosti od značaja za rad klastera

članovi :

Fondacija za Privredu i Ruralni Razvoj Istočni Stari Grad