Danas smo posjetili PZ “Uvac- Rudo”

  • Post category:Novosti

Danas smo posjetili PZ “Uvac- Rudo” i održali sastanak Upravnog odbora, na kojem smo razgovarali o pojedinostima izrade akcionog plana.
Tom prilikom smo obišli njihove kapacitete.

Planiramo posjetu i drugim članovima Klastera u skorije vrijeme i na taj način se upoznati sa njihovim potencijalima.