O Nama

Na osnivačkoj skupštini poljoprivrednog Klastera Sarajevo-Romanija-Podrinje „SRP“, članovi klastera donijeli odluku da za predsjednika skupštine bude imenovan gospodin Aleksandar Gavrilović, a za menadžera Klastera gospođa Željka Josipović.
Klaster SRP trenutno broji 11 čalnova koji čine različiti subjekti sa područja Sarajevsko-Romanijske regije i Podrinja.
Klaster SRP će zastupati interese članica, razvoj poljoprivredne proizvodnje, promovisati održivi razvoj i zaštitu životne sredine.
Regiju koju pokriva Klaster SRP čini dvanaest opština, a to su: Istočno Novo Sarajevo, Istočna Ilidža, Istočni Stari Grad, Pale, Sokolac, Han Pjesak, Rogatica, Višegrad, Novo Goražde, Rudo, Trnovo i Čajniče.

Struktura Klastera

Registracija poljoprivrednog Klastera „SRP“ je u toku, a organizacioni oblik je sledeći:
– Skupština klastera
– Upravni odbor
– Menadžer
Skupštinu sačinjavaju svi članovi klastera.
Upravni odbor broji 7 članova koje predlaže, bira i razrešava Skupština
Menadžer je zakonski zastupnik klastera

Ciljevi Klastera

– Formiranje baze podataka u agro-prehrambenom sektoru
– Unapređenje prodaje
– Povećanje obima proizvodnje
– Promocija poljoprivrednih proizvoda i zaštite životne sredine
– Poboljšanje kvaliteta proizvoda
– Jačanje pregovaračke pozicije u kreiranju agrarne politike
– Transfer znanja na sistemski način
– Udruživanje sredstava
– Ruralni razvoj
– Jačanje kapaciteta članova klastera
– Udruživanje različitih subjekata kako bi podigli konkurentnost
– Promocija lokalnih brendova
– Podizanje svijesti o mogućnostima proizvodnje i iskorištavanju raspoloživih resursa
– Kreiranje pozitivnog ambijenta za poljoprivrednu proizvodnju
– Unapređenje i proširivanje postojeće proizvodnje
– Povezivanje sa tržištem
– Stimulisanje uključivanja žena i mladih u poljoprivredi

Vizija Klastera

Poslednjih godina klasterska politika je zauzela vrlo važno mjesto u privrednim politikama zemalja EU. 

Bosna i Hercegovina je prepoznala značaj klasterske politike i važnost udruživanja u svim privrednim sektorima u želji da podstakne razvoj malih i srednjih preduzeća i preduzetnika kroz zapošljavanje radno sposobnog stanovništva, kvalifikacionu radnu snagu, veću raznolikost procesa, proizvoda i rada, razvoj i primjenu tehnologije, smanjenje zaliha i komponenti, niže troškove nabavke, specijalizovane usluge, osvajanje tržišta i nove poslovne veze, izvođenje većih investicionih projekata i na taj način omogućava veću konkurentnost privrednim subjektima.

U skladu sa pomenutom politikom pristupilo se osnivanju poljoprivrednog Klastera „SRP“ na osnovu zajedničke inicijative regionalnih predstavnika poljoprivredne proizvodnje.

Osnivanju poljoprivrednog Klastera „SRP“ prethodile su sledeće faze: 

1) Analiza i prepoznavanje potreba; 

2) Definisanje vizije i ciljeva; 

3) Definisanje pravnog i organizacionog oblika; 

4) Formiranje osnivačkih akata: 

5) Prijedlog i izbor organa upravljanja; 

6) Osnivačka skupština; 

7) Registracija u Privrednom sudu.

Poljoprivredni Klaster „SRP“ osnovan je sa ciljem povećanja inovativnosti, efikasnosti i održivosti poljoprivredne proizvodnje i poslovanja u oblasti tradicionalne orjentacije kroz razvoj novih inicijativa, razmjenu informacija, stvaranje razvojno-istraživačkih inicijativa i povećanje profita svih članova klastera na nivou regije.

Naša vizija je zakoračiti u novi model organizovanja, te kreirati tradicionalne proizvode na način postizanja što bolje konkurentnosti na tržištu.

 

Misija Klastera

Misija poljoprivrednog Klastera „SRP“ je zapošljavanje radno sposobnog stanovništva i razvoj tradicionalnih poljoprivrednih proizvoda za zdravu ishranu ljudi, u cilju smanjenja siromaštva, očuvanja životne sredine i unapređenja kvaliteta života.