“Rodno odgovorno budžetiranje”

  • Post category:Novosti

Danas je na Palama počela dvodnevna radionica na temu “Rodno odgovorno budžetiranje”. Govorili smo o unapređenju položaja žena na selu, na koji način spiječiti njihov odlazak te kako razviti njihove poslove i ekonomski ih osnažiti. Planirano je formiranje džender tima i iniciranje džender akcije za rodno odgovorno budžetiranje na Sarajevsko-romanijskoj regiji. Radionicu organizuju Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS i džender centar Vlade RS.